Det eviga kretsloppet - Strandaren

5827

Hinduism och Buddhismen Flashcards Quizlet

Text+aktivitet om hinduismens riktningar för årskurs 7,8,9 Inom hinduismen finns fyra stora inriktningar. Skillnaden mellan dem är så stor att de är som olika religioner. En grupp dyrkar Shiva som den främsta guden och ser honom som en symbol för den högsta sanningen och verkligheten - världssjälen brahman. Inom hinduismen finns flera stora inriktningar. Skillnaderna mellan dem är så stora att de är som olika religioner. Vaishnavism, eller vishnuism som den ibland kallas, är den vanligaste av inriktningarna.

  1. Folkbokforing andring
  2. Ruric aktier
  3. Lena roos sundsvall

Bhaktifromhet är en riktning som innebär att man möter Guds kärlek med hängivenhet och (14 av 96 ord) Högtider. Hinduismens högtider handlar ofta om någon av de många gudarna och sagohjältarna. Rathayatra är en fest (15 av 108 ord) Utbredning. Hinduismen är den största religionen i Indien och en av de (11 av 35 ord) Historia Riktningarna inom hinduismen har i alla fall gemensamt allt om brahman som är allt och läran om själens återfödelse som kallas samsara.

Skillnaden mellan dem är så stor att de är som olika religioner.

Hinduism – Jennies klassrum

Inom hinduismen finns flera stora inriktningar. Skillnaderna mellan dem är så stora att de är som olika religioner.

Riktningar inom hinduismen

Hinduism

Riktningar inom hinduismen

de senaste åren har även representanter från sikhism, hinduism och bahai deltagit. Miljöengagemang och bidragande till en ickevålds-kultur har varit rådets två huvudinriktningar. En fördjupningsuppgift om Hinduismen, som redogör för religionens historia och bakgrund, samt centrala begrepp och riktningar.

Riktningar inom hinduismen

Olivia Särnblom-   etnisk religion: bland ett folk inom ett begränsat område. 12.
Aktier i koncernföretag

Riktningar inom hinduismen

Uppfattningen om hur man kommer att återfödas varierar mycket.) Innebörden av frälsning är olika för anhängare av olika riktningar inom hinduismen. En samlingsbeteckning är yoga, som är olika kroppsliga och andliga övningar för att foga samman den egna själen med gud. Den som har övat kropp och sinnen till fulländning, kan under djup meditation nå fram till denna förening med Gud. Hur man ser på gud/det gudomliga inom hinduismen beror på vilken inriktning man har. Generellt kan man dock säga att gudssynen är panteistisk, vilket innebär att gud genomsyrar allt.

Gudar och religiösa riktningar Den vediska religionen i Indien under det andra årtusendet före vår tideräknings början Buddhism-Riktningar. Inom buddhismen har det utvecklats tre stora riktningar: Theravada (Hinayana), Mahayana och Vajrayana. Theravada - den gamla läran (de äldstes lära) (Eller hinayana - den lilla vagnen - som den kallas av mahayanabuddhister men då i en nedsättande betydelse, eftersom man menar att den riktar sig till ett fåtal. Abort inom islam är ej tillåtet, oberoende på vilket stadie man är i, I hinduismen finns många olika riktningar och deras ställning till abort varierar. De flesta grupperna är emot abort då den bryter mot religionens lära om att man inte ska skada en levande individ.
Om att bli dokumenterad etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation

Riktningar inom hinduismen

Buddha tillbeds inom vissa riktningar Brahman - det gudomliga i allt levande Atman - den gudomliga själen i människan Några gudar: Shiva, Vishnu, Brahma, Kali och Ganesha söndag den 14 april 2013 Hinduismen är till skillnad från kristendomen en polyteistisk religion, vilket betyder att den har många gudar. Hinduismen: Sex anses vara heligt. Det är en symbol för de komiska krafterna mellan en man och kvinna. Den sexuella energin omvandlas till slags en andlig energi. Kama Sutra, den välkända boken om konsten av sex, har sitt ursprung från hinduismen.

Theravadas anhängare tror att nirvana är möjlig endast för munkar (eller ibland nunnor), medan mahayanas anhängare tror att alla människor kan nå nirvana.
E dokumentaiReligion Flashcards Chegg.com

Brahman (världssjälen) finns precis överallt, i minsta lilla sandkorn, sten, träd, djur och människa. Inom Buddhismen finns det två olika riktningar det vill säga Mahayana och Theravada. Inom hinduismen finns de fyra heliga skrifterna, som innefattar vedaböckerna, upanishaderna, bhagavadgita, ramayana och inom judendomen ska man alltid ha avsikt att följa de 10 budorden. Att bryta återfödelsen. Nästan alla religioner har någon form av slutmål. En tanke som ger livet mening och riktning.


Ama vasteras

Religion Flashcards Chegg.com

I texten skriver jag om Hinduismen och Buddhismen, och dessas samspel med samhället. Men jag gör även en jämförelse mellan de båda religionerna och de monoteistiska religionerna det vill säga Kristendomen, Judendomen och Islam Här finns emellertid en nyansskillnad mellan de två stora filosofiska riktningarna inom hinduismen. Sankya- filosofin menar att det har uppstått ett oändligt antal själsgnistor som har ett sken av självständighet men vars innersta natur längtar tillbaka till en total sammansmältning med sitt andliga ursprung, Brahma. Hinduismen 2 Shaktismen och Tantrismen Hinduismens mytologi Jainismen Sikhismen Tantrismen och Shaktismen Dyrkan av den högsta gudomen i kvinnlig form kallas inom hinduismen kallas shaktismen. Hon är en skapande, förstörande och förlossande gudom.

Moduler och mångsidig kompetens i evangelisk-luthersk

Vad är puja?

Hinduismen är den äldsta av de fem världsreligionerna. Hur man ser på gud/det gudomliga inom hinduismen beror på vilken inriktning man har. Generellt kan man dock säga att gudssynen är panteistisk, vilket innebär att gud genomsyrar allt.