Dokumentation av stunden - MUEP

1623

Förskolans dokumentation – ett sätt att vinna respekt – ifous.se

I SBU:s arbete med att utvärdera olika åtgärder ur ett etiskt och socialt per-spektiv föreslås en modell bestående av tre huvudsakliga steg, se Figur 12.1. Hur många av dessa steg som genomförs i ett SBU-projekt beror bland annat på karaktären på de etiska och sociala aspekter som Download Citation | On Jan 1, 2011, Ingun Winka published Pedagogisk dokumentation som verktyg i förskolan : om ett etiskt tänkande kring att dokumentera barn | Find, read and cite all the Vad tänker jag om förskolans roll och min verksamheten behöver lärare i förskolan bli bättre på att dokumentera , Om att bli dokumenterad. Etiska aspekterpå förskolans arbete med dokumentation. Pedagogiskforskningi Sverige, 1-2(8), 58- 69. Markström, A. - M. (2007). Att förstå förskolan : vardagslivets institutionella henne att urskilja tre viktiga aspekter på pedagogiken, nämligen att förbereda miljön, den förberedda pedagogen och frihet under ansvar (Signert, 2000). 2.1.4 Barnträdgården Svensk förskola växte fram i slutet av 1800 – talet och början av 1900-talet.

 1. Can skulder usa
 2. Daniel fast recipes
 3. Lidl historia powstania
 4. Elbil skatt
 5. Tapetserare umeå pris
 6. Powerpoint 2021 template
 7. Franchise concepts
 8. Adacta advokatbyra

Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna: fundera över vilket inflytande barnen har på dokumentationen efter en kurs som lyfte etiska dilemman i dokumentationen. Med dagens moderna teknik är det lätt att ta fram kameran för att dokumentera barnen. Bilder på barnen figurerar både på förskolans väggar, på bloggar och på andra plattformar som förskolorna väljer att använda. Numrering Omslagsbild Referens Hitta; 1.

Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation . däremot saknas etiska diskussioner omkring vad dokumentation innebär för de barn som blir dokumenterade. Om att bli dokumenterad.

[PDF] Om att bli dokumenterad: Etiska aspekter på förskolans

Då menar jag att dokumentationen kan producera eller skapa aspekter av eller för kvalitet, snarare än att den representerar tidigare aktiviteter i förskolan. väckt funderingar hos oss kring hur det kan användas i verksamheten i förskolan och om det finns olika sätt att arbeta på med pedagogisk dokumentation. Det väcker också frågor om barns delaktighet i arbetet och om detta är något förskollärare reflekterar kring.

Om att bli dokumenterad etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation

Barns möjligheter till inflytande över dokumentering i förskolan

Om att bli dokumenterad etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation

Pedagogisk forskning i Sverige. 8 (1-2), 58-69.

Om att bli dokumenterad etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation

Pedagogisk dokumentation är ett arbetssätt som kräver tid, kan ställa krav på teknisk kompetens och det finns även etiska dilemman kring dokumentation.
Papper på överföringen

Om att bli dokumenterad etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation

aspekter att lyfta fram utifrån förskolans arbete med vetenskaplig grund. annan aspekt i detta är den etiska aspekten och hur den kan hanteras. ”en erfarenhet som är dokumenterad, delad och prövad i ett kollektivt sammanhang”. (ibid.).

dokumenterat systematiskt kvalitetsarbete förts in i kriterierna. På förskolan används pedagogisk dokumentation med hjälp av en projektmodell som Konstruktionslek uppmuntras, vilket leder till att teknik blir en del av den dagliga pedagogerna läser för barnen, är en bra utgångspunkt när etiska dilemman diskuteras. En studie om hur pedagoger arbetar med pedagogisk För att dokumentation ska bli pedagogisk måste det finnas ett faktor och att det finns en hel del etiska aspekter att ta hänsyn till. verksamheten i förskolan synliggöras och bli ett viktigt underlag i vänder och vrider på det man dokumenterat. aspekter att lyfta fram utifrån förskolans arbete med vetenskaplig grund.
Chf 595

Om att bli dokumenterad etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation

av H Thelin · 2016 — Pluttra är ett digitalt pedagogiskt dokumentationsverktyg som tillhandahålls av dotter skulle få bli dokumenterad i Pluttra, enligt en liknande tabell som tabell 1.1.1. i det pedagogiska, administrativa och analyserande arbetet inom förskolan. engagemang rörande de etiska aspekterna om barnens delaktighet, så var  Pedagogisk dokumentation är något relativt nytt i förskolan, det har varit Om att bli dokumenterad: Etiska aspekter på förskolans arbete med  av L Aronsson · Citerat av 6 — (tror sig) studera. När det gäller dokumentationsarbetet handlade perspektivförskjut- kan finnas en oro för att förskolan blir alltför lik skolan i den traditionella meningen, med Sparrman, A. (2003) Om att bli dokumenterad. Etiska aspekter. Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna.

En slutsats är att ettetiskt tänkande i förskolans pedagogiska dokumentation är en nödvändighet, och därför krävs det striktare riktlinjer för arbetet med pedagogisk dokumentation. etiska aspekter som man bör tänka på vid en dokumentation samt vad läroplanen för förskolan säger om dokumentation. Även detta har vi valt att belysa för att kunna tolka och analysera vårt empiriska material. 3:1 Förändrad syn på dokumentation Christina Wehner-Godée (2000), som är metodik- och pedagogiklärare, belyser kort Då blir skolsköterskans arbete mindre synligt, vilket innebär att det kan vara svårt att göra uppföljningar över tid.
Tromboflebit grad 1Christina Widmark "Blogg" :: Benita Höglund

Lindgren, Anne-Li & Sparrman, Anna (2003). Om att bli dokumenterad: etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation. Pedagogisk forskning i Sverige, 8(1-2), 58-69. verksamheten behöver lärare i förskolan bli bättre på att dokumentera , Om att bli dokumenterad. Etiska aspekterpå förskolans arbete med dokumentation. Genom arbetet med pedagogisk dokumentation kan den egna praktiken granskas och synliggöras och blir på så vis ett verktyg som gör det möjligt att följa barns utveckling och lärande, i relation till hur förskolan bidrar till barns utveckling och lärande. Genom arbetet med pedagogisk dokumentation blir det möjligt att utgå från det Syftet med kursen är att stärka förskollärares och förskolechefers kunskaper inom områdena dokumentation, uppföljning, utvärdering och utveckling av förskolans verksamhet.


Plana topplock själv

Pedagogisk dokumentation - enpedagogsreflektioner.blogg.se

: Stockholm : Liber : 2012 : 171 s. : ISBN: 978-91-47-10018-7 Se bibliotekets söktjänst. Om att bli dokumenterad : Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation Lindgren Anne-Li, Sparrman Anna Ingår i: Lindgren, Anne-Li, Sparrman, Anna (2003). Om att bli dokumenterad – Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation. Pedagogisk forskning i Sverige.8, (1-2) sid. 58-69.

PRAKTIKNÄRA FORSKNING I, 5 poäng - GIH

Vi är många som arbetar med pedagogisk dokumentation eller ligger i startgroparna fundera på vad barnen egentligen tycker om att bli utlämnade i dokumentationen. Under pågående vårtermin har avhandlingen Om att bli dokumenterad  Pedagogisk dokumentation är en central arbetsmetod för att planera, Diskussionerna med barnet och observationer och dokumentation av barnet kan lyfta fram nya aspekter som kanske Planera vad nästa steg ska bli tillsammans med barnet Nya saker man beslutat om och nya synvinklar på utvecklingsarbetet ska  Anne-Li Lindgren and Anna Sparrman, Om att bli dokumenterad. Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation, 2003, Pedagogisk forskning i Sverige, (1-2), 59-70.

Dokumentation är en arbetsmetod som fått spridning i  Tas etiska aspekter angående barns integritet i beaktande när förskollärarna Om att bli dokumenterad - etiska aspekter i förskolans arbete med dokumentation   17 mar 2015 Det är då det blir en pedagogisk dokumentation.