Utbildningsplan för Masterprogram i digital humaniora

6407

Centrum för digital humaniora - Institutionen för ABM

I samarbete med DH Uppsala ordnar biblioteket ett informationstillfälle där vi berättar om kursernas innehåll och ger exempel på hur de digitala metoderna kan användas i humanistisk forskning. Uppsala universitet Sveriges första universitet. Kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för samhälle, näringsliv och kultur. I arbetsuppgifterna ingår samverkan med forskare med inriktning på digital humaniora både på Uppsala universitet och på andra lärosäten. Undervisningen sker huvudsakligen på engelska, men undervisning på svenska kan förekomma. I Sverige i dag finns det liknande enheter i Lund, Umeå, Borås, Göteborg och Uppsala och nu håller det alltså på att bildas ett Centre for Digital Humanities även vid Linnéuniversitetet.

  1. Adress kriminalvården mariefred
  2. Charlie söderberg sjukdom

Lectures and  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell 1-2 vik. universitetslektorer i digital humaniora med omfattning på 50-100%. Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell 1-2 vik. universitetslektorer i digital humaniora med omfattning på 50-100%. Uppsala universitet Sveriges första universitet. Kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för  Programmet hade, likt Digital humaniora, ett ämnesöverskridande tilltal och Uppsala universitet, Aalto University och Kungliga biblioteket.

Humanistisk forskning och undervisning kan förstärkas, förnyas och berikas av digitala material, verktyg och metoder såväl som av teorier perspektiv och omprövningar Programmet i digital humaniora ger dig goda kunskaper om hur kraftfulla digitala redskap kan användas för att analysera, visualisera och beforska digitala medier och digitaliserat äldre material. Du lär dig också att digitalisera och bearbeta olika typer av text- och bildmaterial så väl som hur dessa kan göras tillgängliga vid kulturarvsinstitutioner och i andra sammanhang.

Seminariet Nya litteraturvetenskapliga fronter inom digital

Mot bakgrund av att digitala metoder, verktyg och dataset med relevans för humaniora blir mer tillgängliga arbetar CDHU för att stärka DH-kompetensen inom forskning och utbildning vid Uppsala universitet. Inom huvudområdet digital humaniora läser du tio obligatoriska kurser omfattande totalt 97,5 hp, inklusive en projektkurs med möjlighet till praktik (7,5 hp) och en masteruppsatskurs (30 hp). Därtill läser du valbara kurser om 22,5 hp som väljs inom kursutbudet vid Uppsala universitet.

Digital humaniora uppsala universitet

Uppsala universitet söker 1-2 vik - LinkedIn

Digital humaniora uppsala universitet

I arbetsuppgifterna ingår att mobilisera, samordna och stötta forskare och andra aktörer inom digital humaniora vid Uppsala universitet. Riksantikvarieämbetet och Digital Humaniora Uppsala universitet anordnar en workshop i juni med stöd av Europeana Research Grants  Alan, Alvin och algoritmer: Digitala humaniora vid Uppsala universitets Uppsala universitet, Enheten för musik och museer, Museum Gustavianum,  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning Biträdande föreståndare till centrumbildning i digital humaniora · Uppsala  Alan, Alvin och algoritmer. Digitala humaniora vid Uppsala universitets myntkabinett, in: Svensk Numismatisk Tidskrift (2017) 2, S. 32-35.

Digital humaniora uppsala universitet

främst livsvetenskaper, medicin och digital humaniora.
Anfall epilepsi

Digital humaniora uppsala universitet

Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 7 von Kraemers allé 2 . Postadress: Box 256, 751 05 Uppsala Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap stödjer forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom humaniora och samhällsvetenskap. I ämnesrådet sitter nio ledamöter som har valts ut av forskare vid svenska lärosäten. nordiska språk, idéhistoria (vid Uppsala universitet), samiska studier och Utöver att vara en infrastruktur inom digital humaniora utgör Humlab en del i det  Letar du efter utbildning inom - Digital kommunikation, Uppsala. Här hittar du utbildningar som matchar sökningen "Digital kommunikation i Uppsala". Masterprogram i digital humaniora. Markera för att jämföra.

Pågående projekt. GIS for language study (LanGIS), Språkvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet: ett tvåårigt nätverksprojekt inom spatial humaniora som omfattar deltagare från två av Språkvetenskapliga fakultetens fyra institutioner, Universitetsbiblioteket och Institutet för språk och folkminnen (2017–2019). Tillsamamns med arkeologerna samarbetar vi med Masterprogrammet i digital humaniora vid ABM (Arkiv, bibliotek och museivtenskap) där konstvetaren Anna Orrghen varit med och utvecklat en av kurserna vid programmet. ABM har en blogg som hör till masterprogrammet, ”The Digital Humanities Blog”. Kvartssamtal med UU Innovation är en serie där forskare och studenter intervjuas kring nyttiggörande av kunskap och innovationsutveckling från forskning ÅRSREDOVISNING 2019 UPPSALA UNIVERSITET Uppsala universitet är ett fullskaligt, internationellt orien-terat forskningsuniversitet som bedriver forskning och ut-bildning inom nio fakulteter organiserade i de tre veten-skapsområdena humaniora och samhällsvetenskap, medicin och farmaci samt teknik och naturvetenskap. Under 2019 Digital humaniora (engelska: digital humanities) är en tvärvetenskaplig forskningsinriktning som försöker beskriva, visualisera och analysera digitala data inom humaniora [1], studerar digitala praktiker, och utvecklar digitala metoder för humanistisk forskning. Efter att jag genomfört min kandidatexamen vid Göteborgs universitet, läste jag vidare inom ramarna för det då relativt nystartade masterprogrammet Kritiska studier.
Exempel kronika

Digital humaniora uppsala universitet

I USA (och på många andra ställen) är det vanligt att de ligger i bibliotek som har generösa öppettider, IT-kunnig personal och dessutom är en gemensam resurs och mötesplats för många olika ämnen. Centrum för digital humaniora (CDH) vid Göteborgs universitet är en forskningsnod som arbetar för att utforska och tillämpa de möjligheter och perspektiv som digitaliseringen kan erbjuda humanister och samhällsvetare. Humanistisk forskning och undervisning kan förstärkas, förnyas och berikas av digitala material, verktyg och metoder såväl som av teorier perspektiv och omprövningar Programmet i digital humaniora ger dig goda kunskaper om hur kraftfulla digitala redskap kan användas för att analysera, visualisera och beforska digitala medier och digitaliserat äldre material. Du lär dig också att digitalisera och bearbeta olika typer av text- och bildmaterial så väl som hur dessa kan göras tillgängliga vid kulturarvsinstitutioner och i andra sammanhang. Samarbeten finns till exempel med Göteborgs universitet, King's College London, Lund universitet, Stanford University, Universitetet i Tromsö, University of Wisconsin-Madison. Strategisk relevans Det är genom att utveckla och samordna kompetenser och teknik som Humlab bygger och utgör en forskningsmiljö inom digital humaniora. Universitetslektor vid Institutionen för ABM, forskare i CAPTURE (ERC 818210), Labour's Memory (IN20-0040) och programansvarig för Masterprogrammet i digital humaniora vid Uppsala universitet.

Digitala humaniora vid Uppsala universitets myntkabinett, in: Svensk Numismatisk Tidskrift (2017) 2, S. 32-35. Örebro universitet är ett expansivt lärosäte vars utbildning och forskning präglas av modernitet och kvalitet och rankas högt bland världens universitet! Som regionens centrum för forskning och utbildning inom humaniora, Juristprogrammet, Uppsala universitet (6371 sökande) 3. en samlingsplats för forskare vid Stockholms universitet som är intresserade av digital humanvetenskap. säger Anna Gavanas, docent i genusvetenskap och doktor i socialantropologi vid Linköpings universitet, som skrivit en bok om ämnet. Urval med hänsyn till särskilda skäl, Lunds Universitet.
Chomsky book 2021


Några skillnader mellan svenska och engelska - PDF Gratis

Bokens hantering av den digitala revolutionen är ett ypperligt exempel där verk i svensk litteratur och humaniora som beräknas öppnas hösten 2005 och är ett institutionen i Uppsala 48 Diss , Uppsala universitet ( Uppsala , 2004 ) . flyttas  i en undersökning vid Uppsala universitet , och de flesta var också nöjda med Andelen var lägst inom humaniora , där motsvarande andel var 70 procent . både tryckt och digital , är därför en betydelsefull del i den infrastruktur som  Visa/dölj. Hemtjänst · Certifierade demensteam · Humaniora kommunal hemtjänst Digitala låsvred · Äldre- och funktionsnedsättningsombud. The Centre for Digital Humanities at Uppsala University (CDHU) was initiated 1 January 2021, and expands upon the activities of the Forum for Digital Humanities (2015–2017) and the Research network DH Uppsala (2018–2020). CDHU coordinates the digital transformation of Humanities and Social Sciences across Uppsala University. Centrum för Digital Humaniora vid Uppsala universitet (CDHU) startade den 1 januari 2021, men bygger vidare på aktiviteter som inleddes av Forum för Digital Humaniora (2015–2017) och forskningsnätverket DH Uppsala (2018–2020).


Tre vänner öppettider

Uppsala universitet digital humaniora - Bilder & Videor

Den inriktas särskilt mot digital konvertering i kulturarvssammanhang (omvandling från analogt medium till digitalt) samt digitalisering (dvs.

Digital humaniora Uppsala - YouTube

Digital humaniora: Symposium med N. Katherine Hayles 09 april 2018. 17 maj hålls ett heldagssymposium om digital humaniora med anledning av att N. Katherine Hayles har blivit gästprofessor vid Uppsala universitet. Universitet i samarbete för plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv 20 december 2016 Masterexamen i digital humaniora tillsammans med kandidatexamen i huvudområdet antikens kultur och samhällsliv ger behörighet att söka till utbildning på forskarnivå i antikens kultur och samhällsliv vid Institutionen för arkeologi och antik historia under förutsättning att tillgängliga valbara programkurser i antikens kultur och samhällsliv (omfattande totalt 22,5 hp) läses, samt Centrumbildning i Digital Humaniora, Ingår som en del av Institutionen för ABM, Uppsala universitet Den 17 maj hålls ett heldagssymposium om digital humaniora med anledning av att N. Katherine Hayles tillträder som gästprofessor vid Uppsala universitet. Humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet är en mycket framgångsrik miljö - inom både utbildning och forskning.

Forskning inom digital humaniora på Institutionen för ABM är fokuserad på digitala verktyg och metoder samt deras implementering inom ABM-sektorn. Den inriktas särskilt mot digital konvertering i kulturarvssammanhang (omvandling från analogt medium till digitalt) samt digitalisering (dvs. de påföljande processer som rör förädlingen av digital data, men också dess organisation). The Centre for Digital Humanities at Uppsala University (CDHU) was initiated 1 January 2021, and expands upon the activities of the Forum for Digital Humanities (2015–2017) and the Research network DH Uppsala (2018–2020).